Iwanicki, J. (2018) „Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 35-52. doi: 10.14746/bhw.2018.39.3.