Gruca, A. (2018) „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2017 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 171-228. doi: 10.14746/bhw.2018.39.11.