Tys, A. T. (2018) „Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa «Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVI i XVII wieku»”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 233-235. doi: 10.14746/bhw.2018.39.13.