Brenk, M. i Nowak-Kluczyński, K. (2018) „Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r.”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 236-238. doi: 10.14746/bhw.2018.39.14.