Nowak-Kluczyński, K. i Brenk, M. (2018) „25 lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 239-244. doi: 10.14746/bhw.2018.39.15.