Lisowska, K. . (2019) „Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku – założenia instytucjonalne i edukacyjne (1908–1988)”, Biuletyn Historii Wychowania, (40), s. 25–43. doi: 10.14746/bhw.2019.40.2.