Nowak-Kluczyński, K. . (2019) „Instytucjonalizacja pedagogiki w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie Katedry Pedagogiki i Dydaktyki Wszechnicy Piastowskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, (40), s. 45–70. doi: 10.14746/bhw.2019.40.3.