Wiśniewska, M. . (2019) „Upaństwowienie przedszkoli żydowskich w Polsce «ludowej»”, Biuletyn Historii Wychowania, (40), s. 71–83. doi: 10.14746/bhw.2019.40.4.