Jakimiec, D. . (2019) „Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, (40), s. 167–179. doi: 10.14746/bhw.2019.40.9.