Gulczyńska, J. . (2019) „Prawa Dzieci w XXI wieku – w 30. rocznicę ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka”, Biuletyn Historii Wychowania, (41), s. 167–177. doi: 10.14746/bhw.2019.41.10.