Krakowiak, M. (2020) „Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, (42), s. 61-74. doi: 10.14746/bhw.2020.42.4.