Wojewoda, A. (2020) „W poszukiwaniu inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua w Warszawie 1899–1901”, Biuletyn Historii Wychowania, (42), s. 159-169. doi: 10.14746/bhw.2020.42.10.