Chmielewski, W. . (2020) „Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In memoriam”, Biuletyn Historii Wychowania, (42), s. 187–197. doi: 10.14746/bhw.2020.42.12.