Opiela, s. M. (2020) „170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego”, Biuletyn Historii Wychowania, (42), s. 199-208. doi: 10.14746/bhw.2020.42.13.