Nowicki, M. . (2020) „K. Ratajczak, Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 368”, Biuletyn Historii Wychowania, (42), s. 213–217. doi: 10.14746/bhw.2020.42.15.