Gruca, A. (2021) „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2019 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 221-287. doi: 10.14746/bhw.2020.43.13.