Zagrodzka, A. (2021) „Wokół roku 1420. Początki szkolnictwa renesansowego we Włoszech”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 199–220. doi: 10.14746/bhw.2020.43.12.