Sadowska, K. (2021) „Ministrantura w posoborowej pedagogii Franciszka Blachnickiego (wprowadzenie do problemu)”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 181–197. doi: 10.14746/bhw.2020.43.11.