Sijka, K. . (2020) „«Jak żyć po czymś takim w Polsce?» Edukacyjne walory podróży na przykładzie Dziennika podróży do Italii i Szwajcarii z lat 1815–1816 Rozalii Dunin-Borkowskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 27–44. doi: 10.14746/bhw.2020.43.2.