Dormus, K. i Włoch, A. . (2020) „O granicach wolności w wychowaniu. Kilka uwag na marginesie rozprawy Bogdana Nawroczyńskiego Swoboda i przymus w wychowaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 167–181. doi: 10.14746/bhw.2020.43.10.