Adamczewski, J. . i Płonka, J. . (2020) „Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej «Mieszko» w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 151–166. doi: 10.14746/bhw.2020.43.9.