Szczepański, A. (2020) „Oświata niemiecka w Legnicy po II wojnie światowej”, Biuletyn Historii Wychowania, (43), s. 85-97. doi: 10.14746/bhw.2020.43.5.