Pawlicka, N. (2023) „Dążenia kobiet do dostępu do edukacji akademickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, 46, s. 129–150. doi: 10.14746/bhw.2022.46.9.