Maliszewska , A. i Maliszewski, T. (2023) β€žIn memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021)”, Biuletyn Historii Wychowania, 46, s. 187–196. doi: 10.14746/bhw.2022.46.13.