Łapot, M. (2023) „Twórcy polskiej historii oświaty i wychowania w latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 r. – sprawozdanie z konferencji”, Biuletyn Historii Wychowania, 46, s. 197–200. doi: 10.14746/bhw.2022.46.14.