[1]
K. Sadowska, „Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek «na tle» dziecka (wprowadzenie do problemu)”, 10.14746/bhw, nr 37, s. 121–132, grudz. 2017.