[1]
M. Kwiecień, „«Salve lux post tenebras» Historia instytucji oświatowych w budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu, pod red. Jolanty SzablickiejŻak i Agnieszki Gryglewskiej”, 10.14746/bhw, nr 34, s. 147-151, grudz. 2016.