[1]
K. Kabacińska-Łuczak i K. Ratajczak, „Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna)”, 10.14746/bhw, nr 36, s. 7-32, paź. 2017.