[1]
J. Markowska i M. Nowicki, „Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w roku akademickim 2015/2016”, 10.14746/bhw, nr 35, s. 231-232, paź. 2016.