[1]
R. Leppert, „Pedagogika ogólna. Tradycja — teraźniejszość — nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, ss. 329”, 10.14746/bhw, nr 5/6, s. 75-79, sty. 1997.