[1]
K. Jakubiak, „Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. «Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne», D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154”, 10.14746/bhw, nr 5/6, s. 89-91, sty. 1997.