[1]
J. Hellwig, „Profesor Bogdan Suchodolski - uczony, filozof, człowiek widziany z perspektywy przełomu wieków (Sesja naukowa (15 - 16.XQ.1994)”, 10.14746/bhw, nr 2, s. 61-61, sty. 1995.