[1]
J. Król, „Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204”, 10.14746/bhw, nr 7/8, s. 55–57, wrz. 1998.