[1]
M. Kosman, „Nasi dawni jezuici, «Kronika Miasta Poznania» 1997, nr 4, ss. 377”, 10.14746/bhw, nr 7/8, s. 59–60, wrz. 1998.