[1]
llona Blaszczyk, „Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych Konferencja naukowa, Bydgoszcz - Wielonek 11-13 maja 1998 r.”, 10.14746/bhw, nr 7/8, s. 78-80, wrz. 1998.