[1]
J. Hellwig, „Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124”, 10.14746/bhw, nr 9/10, s. 46, sty. 1999.