[1]
W. Szulakiewicz, „Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, Warszawa 1996, ss. 168”, 10.14746/bhw, nr 9/10, s. 52–55, sty. 1999.