[1]
E. Głowacka, „Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380”, 10.14746/bhw, nr 9/10, s. 59–60, sty. 1999.