[1]
J. Hellwig, „Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo- wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597”, 10.14746/bhw, nr 9/10, s. 61–62, sty. 1999.