[1]
S. Sztobryn, „Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, as. 166”, 10.14746/bhw, nr 3/4, s. 54–57, sty. 1996.