[1]
J. Falkowska, „Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546”, 10.14746/bhw, nr 27, s. 189-191, sty. 2011.