[1]
W. Szulakiewicz, „Wychowanie a polityka. Toruńskie konferencje naukowe”, 10.14746/bhw, nr 9/10, s. 78–79, sty. 1999.