[1]
W. Szulakiewicz, „J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, ss. 759”, 10.14746/bhw, nr 11/12, s. 69–71, sty. 2000.