[1]
E. Głowacka, „Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie «Żak», ss. 194”, 10.14746/bhw, nr 11/12, s. 81–85, sty. 2000.