[1]
M. Posłuszna, „Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380”, 10.14746/bhw, nr 11/12, s. 85-87, sty. 2000.