[1]
M. Nawrot-Borowska, „Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914”, 10.14746/bhw, nr 21/22, s. 25-50, sty. 2005.