[1]
E. Głowacka-Sobiech, „Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187”, 10.14746/bhw, nr 21/22, s. 136–138, sty. 2005.