[1]
M. Nawrot-Borowska, „Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300”, 10.14746/bhw, nr 21/22, s. 138–142, sty. 2005.