[1]
M. Nawrot-Borowska, „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190”, 10.14746/bhw, nr 29, s. 162–166, luty 2013.