[1]
K. Kabacińska-Łuczak, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo», Kraków, 17–18.10.2012”, 10.14746/bhw, nr 29, s. 277–280, luty 2013.